اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن در شهرک غرب

اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن در شهرک غرب

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن در شهرک غرب

اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن برای مشاغل کم رفت و آمد و ساکت در محیط آموزشی در شهرک غرب
ترجیحا خانم و مرتبط به امور آموزش
بدون پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و اینترنت
اجاره توافقی
شماره تماس: 02188363107