اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن در شهرک غرب

اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن در شهرک غرب

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن در شهرک غرب

اجاره دو میز اداری با دو خط تلفن برای مشاغل کم رفت و آمد و ساکت در محیط آموزشی در شهرک غرب
ترجیحا خانم و مرتبط به امور آموزش
بدون پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و اینترنت
اجاره توافقی
شماره تماس: 02188363107